Arvostelu ja kokeet

Ohjelmoinnin MOOC sisältää Helsingin yliopiston kurssit Ohjelmoinnin perusteet (materiaalin osat 1-7) ja Ohjelmoinnin jatkokurssi (materiaalin osat 8-14). Kummastakin osasta järjestetään verkossa tehtävä ilmainen koe, ja kummastakin osasta saa erillisen arvosanan. Ohjelmoinnin MOOCista on kaksi versiota: aikataulutettu kurssi ja aikatauluttamaton kurssi. Näiden arvostelu poikkeaa hieman toisistaan.

Ohjelmoinnin perusteita vastaava koe suoritetaan materiaalin osien 1-7 jälkeen. Ohjelmoinnin jatkokurssia vastaava koe puolestaan suoritetaan materiaalin osien 8-14 jälkeen.

Molempia kokeita järjestetään useana eri päivänä. Voit osallistua kokeisiin minä tahansa koepäivänä. Kurssilla saa osallistua halutessaan useampaan kokeeseen. Opintorekisteriin jää paras suoritus.

Osien 1-7 kokeita järjestetään seuraavasti:

 • 13.4.
 • 7.5.
 • 8.6.
 • 29.6.
 • 20.8.
 • 28.9.
 • 16.11.
 • 4.1.2020

Osien 8-14 kokeita järjestetään seuraavasti:

 • 7.5.
 • 8.6.
 • 29.6.
 • 20.8.
 • 28.9.
 • 16.11.
 • 4.1.2020

Kokeet tehdään Moodle-verkkoympäristössä. Kokeen voi aloittaa koepäivänä mihin kellonaikaan haluaa.

Kokeeseen ilmoittautuminen

Koe on täysin maksuton. Ennen ilmoittautumista tarkista pistevisualisaaatiosta (sininen pallo sivun oikeassa alakulmassa), että olet saanut tarpeeksi pisteitä voidaksesi osallistua kokeeseen. Alempana tällä sivulla kerrotaan kokeeseen vaadittava pistemäärä sekä aikataululliselle että aikatauluttomalle kurssille.

Ohjeet koeilmoittautumiseen löytyvät sivulta Koe ja Moodle-ilmoittautuminen.

Kurssin pisteytys

Jokaisen osan kaikista tehtävistä saa tehtäväpisteitä. Löydät osan kaikki tehtävät valitsemalla kyseisen osan yleisnäkymästä "Lista osan tehtävistä". Näet tehtäväpisteesi kurssimateriaalin oikeassa alakulmassa olevasta pistevisualisaatiosta kohdan "Tehtäväpisteet yhteensä" kohdalta.

Tehtäväpisteet muutetaan kurssipisteiksi siten, että täydet kurssipisteet kustakin osasta saa kun tehtäväpisteitä on yli 90%, ja puolet kurssipisteitä saa kun tehtäväpisteitä on noin 45% jne. Näet saamasi kurssipisteet pistevisualisaation kohdasta "Osasta saadut kurssipisteet".

Huomaa, että mikäli haet opiskelupaikkaa Ohjelmoinnin MOOCin kautta, saadaksesi kutsun näyttökokeeseen tulee sinun saada vähintään 90% jokaisen osan ohjelmointitehtävien pisteistä. Omat ohjelmointitehtävien pisteet näkee helpoiten materiaalin pistevisualisaatiosta, jonka saa auki klikkaamalla sinistä palloa sivun oikeassa alareunassa. Tämä vaatimus eroaa siis yleisestä kurssin arvostelusta.

Kurssin arvostelu

Arvosteluasteikko

Ohjelmoinnin MOOCista annetaan kaksi arvosanaa, jotka vastaavat kursseja Ohjelmoinnin perusteet (osat 1-7) ja Ohjelmoinnin jatkokurssi (osat 8-14). Kumpikin arvostellaan seuraavalla asteikolla:

Kokonaispisteet Arvosana
90% tai yli 5 (erinomainen)
80% tai yli, alle 90% 4 (kiitettävä)
70% tai yli, alle 80% 3 (hyvä)
60% tai yli, alle 70% 2 (tyydyttävä)
50% tai yli, alle 60% 1 (välttävä)
alle 50% hylätty

Arvostelu toimii käytännössä kurssin eri versioilla seuraavasti:

Aikataulutettu kurssi

Aikataulutetussa kurssissa arvostelu perustuu sekä tehtyihin tehtäviin (50% kokonaispisteistä) että kokeeseen (50% kokonaispisteistä). Tämä tarkoittaa sitä, että arvosteluasteikon kokonaispisteet saadaan laskemalla tämän sivun pistevisualisaation (sininen pallo oikeassa alakulmassa) kurssipisteet ja saamasi koepisteet yhteen.

Kokeeseen saa osallistua kun on tehnyt vähintään 25% jokaisen osan ohjelmointitehtävien pisteistä.

Tämä koskee myös kesän aikataulutettua kurssia.

Aikatauluttamaton kurssi

Aikatauluttamattomassa kurssiversiossa arvostelu perustuu täysin kokeeseen. Tällä kurssin versiolla arvosteluasteikon kokonaispisteet ovat siis pelkästään koepisteet.

Kokeeseen saa osallistua kun on saanut jokaisen osan ohjelmointitehtävien pisteistä vähintään 90%.

Koeleikkuri

Molemmissa kursseissa kokeesta tulee saada vähintään puolet kokeen pisteistä kurssin läpäiseksi.

Näyttökokeet

Lue tietoja näyttökokeista täältä: Mahdollisuus opinto-oikeuteen