Osa 11

Vertaisarviointi

Suunnittelimme ja toteutimme kymmenennessä osassa oman listoja käsittelevän tehtävän sekä siihen liittyvät testit. Nyt on taas vertaisarvioinnin aika! Anna vertaispalautetta kahdesta jonkun toisen kurssilaisen lähettämästä tehtävästä ja arvioi lopuksi itse tekemääsi tehtävää. Itse tekemäsi tehtävä näkyy vain jos olet tehnyt sen — jos et tehnyt tehtävää, pääset arvioimaan yhden ylimääräisen tehtävän.

Tehtävänanto tehtävälle oli seuraava:

Suunnittele oma tehtävä: Listat

Suunnittele ohjelmointitehtävä, jonka avulla ohjelmoija voi harjoitella listojen käsittelyä (tiedon lisäämistä listalle, tiedon hakemista listalta, ...). Toteuta tehtävänanto siten, että tehtävän ratkaisijan tulee kirjoittaa yksi tai useampi luokkametodi.

Kirjoita ohjelmointitehtävälle tehtävänanto, malliratkaisu ja automaattiset testit (vähintään 3). Merkitse malliratkaisuun tulevilta ohjelmoijilta piilotettavat rivit lähdekoodinäkymän vasemmalta laidalta rukseja painamalla.

Kun kirjoitat tehtävänantoa, pyri mahdollisimman tarkkoihin ohjeisiin. Kerro ohjelmoijalle mm.

 1. Minkä niminen tai minkä nimisiä metodeja tulee luoda.
 2. Mitä metodin tulee palauttaa (Pyydä toteuttamaan vain metodeja, jotka palauttavat arvon)
 3. Mitä parametreja metodit saavat.

Tarkastellaan seuraavaa esimerkkiä. Oletetaan, että tehtävässä tulee luoda seuraavanlainen metodi:

public String listanPisin(List<String> lista) {
  if (lista.isEmpty()) {
    return null;
  }
  String pisin = lista.get(0);
  for (String merkkijono: lista) {
    if (merkkijono.length() > pisin.length()) {
      pisin = merkkijono;
    }
  }

  return pisin;
}

Yllä olevaa metodia odotettaessa ohjelmoijaa tulisi ohjeistaa vähintään seuraavasti: Kirjoita metodi, jonka nimi on listanPisin. Metodi saa parametrinaan List-tyyppisen merkkijonoja sisältävän listan. Metodin tulee palauttaa listan pisin merkkijono. Mikäli listalla ei ole yhtäkään arvoa, tulee metodin palauttaa null-viite.

Voit lisäksi antaa esimerkkikoodia tai vaikkapa esimerkkisyötteitä, joiden perusteella ohjelmaa voi testata. Tee lisäksi vähintään kolme automaattista testiä. Yllä olevaa luokkaa voisi testata esimerkiksi seuraavilla metodeilla — alla oletetaan, että metodin sisältävästä luokasta on luotu olio, ja että olion nimi on tehtavaOlio:

@Test
public void palauttaaNullJosTyhja() {
  List<String> lista = new ArrayList<>();
  assertTrue(tehtavaOlio.listanPisin(lista) == null);
}

@Test
public void palautusOikeinYhdenArvonSisaltavastaListasta() {
  List<String> lista = new ArrayList<>();
  lista.add("Hei maailma!");

  assertEquals("Hei maailma!", tehtavaOlio.listanPisin(lista));
}
Loading...
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!