Osa 14

Vielä hieman testaamisesta

Olemme harjoitelleet aiemmin yksikkötestausta: Yksikkötestauksella tarkoitetaan lähdekoodiin kuuluvien yksittäisten osien kuten luokkien ja niiden tarjoamien metodien testaamista. Luokkien ja metodien rakenteen suunnittelussa käytettävän ohjesäännön — jokaisella metodilla ja luokalla tulee olla yksi selkeä vastuu — noudattamisen tai siitä poikkeamisen huomaa testejä kirjoittaessa. Mitä useampi vastuu metodilla on, sitä monimutkaisempi testi on. Jos laaja sovellus on kirjoitettu yksittäiseen metodiin, on testien kirjoittaminen sitä varten erittäin haastavaa ellei jopa mahdotonta. Vastaavasti, jos sovellus on pilkottu selkeisiin luokkiin ja metodeihin, on testienkin kirjoittaminen suoraviivaista.

Yksikkötestien hyvyyttä voi miettiä testikattavuuden kannalta. Testikattavuudella tarkoitetaan sitä, että kuinka hyvin testit käsittelevät ohjelman eri suorituspolut eli kaikki vaihtoehtoiset polut miten ohjelman suoritus voi edetä.

Alla olevassa metodissa on kaksi vaihtoehtoista suorituspolkua. Mikäli metodille annetaan parametrina luku, joka on pienempi kuin kymmenen, palauttaa metodi merkkijonon "alle kymmenen". Toisaalta, mikäli metodille annetaan parametrina luku, joka on kymmenen tai suurempi, metodi palauttaa merkkijonon "kymmenen tai yli".

public class Esimerkki {
  public static String testattava(int luku) {
    if (luku < 10) {
      return "alle kymmenen";
    } else {
      return "kymmenen tai yli";
    }
  }
}

Alla olevan testiluokan kattavuus ei ole kovin hyvä. Alla tarkastellaan vain toista edellisen esimerkin suorituspoluista.

public class EsimerkkiTest {

  @Test
  public void testaaAlleKymmenen() {
    assertEquals("alle kymmenen", Esimerkki.testattava(1));
  }
}

Parempi vaihtoehto olisi testata kumpikin suorituspolku, eli tilanteet missä metodi saa parametriksi luvun, jonka arvo on pienempi kuin 10, sekä luvun, jonka arvo on yli 10. Alla olevassa testiluokassa testikattavuus on hyvä.

public class EsimerkkiTest {

  @Test
  public void testaaAlleKymmenen() {
    assertEquals("alle kymmenen", Esimerkki.testattava(1));
  }

  @Test
  public void testaaYliKymmenen() {
    assertEquals("kymmenen tai yli", Esimerkki.testattava(100));
  }
}

Kun tarkastelemme testejä, eivät niiden syötteet ole kuitenkaan ideaalit. Mikäli ohjelmassa on tietyn rajan tai arvon olemassaoloa tarkasteleva ehto (yllä esimerkissä raja on 10), kannattaa testissa tarkastella ehdon toimivuutta juuri rajalla. Tapauksessamme raja on 10, ja testien pitäisi käsitellä ainakin syötteitä 9 ja 10. Tällaisia raja-arvoja kutsutaan "corner caseiksi", eli kohdiksi, joissa ohjelman toiminnallisuuden pitäisi muuttua. Alla olevassa testiesimerkissä käsitellään juurikin ohjelman corner caset.

public class EsimerkkiTest {

  @Test
  public void testaaAlleKymmenen() {
    assertEquals("alle kymmenen", Esimerkki.testattava(9));
  }

  @Test
  public void testaaAlleKymmenen() {
    assertEquals("kymmenen tai yli", Esimerkki.testattava(10));
  }
}
Loading
:
Loading interface...
:
Loading interface...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!