Osa 4

Listat ja oliot

Edellisessä osassa tutuksi tulleet listat ovat olioita, joihin pystyy lisäämään arvoja. Listalle lisättyjä arvoja voidaan tarkastella indeksin perusteella, ja listalla olevia arvoja voidaan etsiä ja poistaa. Kaikkia listan tarjoamia toimintoja käytetään listan tarjoamien metodien kautta.

Listalle lisättävien muuttujien tyyppi määrätään listan luomisen yhteydessä annettavan tyyppiparametrin avulla. Esimerkiksi ArrayList<String> sisältää merkkijonoja, ArrayList<Integer> sisältää kokonaislukuja, ja ArrayList<Double> sisältää liukulukuja.

Alla olevassa esimerkissä lisätään ensin merkkijonoja listalle, jonka jälkeen listalla olevat merkkijonot tulostetaan yksitellen.

ArrayList<String> nimet = new ArrayList<>();

// merkkijono voidaan lisätä ensin muuttujaan
String nimi = "Betty Jennings";
// ja sitten lisätä se listalle
nimet.add(nimi);

// merkkijono voidaan myös lisätä suoraan listalle:
nimet.add("Betty Snyder");
nimet.add("Frances Spence");
nimet.add("Kay McNulty");
nimet.add("Marlyn Wescoff");
nimet.add("Ruth Lichterman");

// listan alkioiden läpikäynti onnistuu useamman erilaisen
// toistolauseen avulla

// 1. while-toistolause
int indeksi = 0;
while (indeksi < nimet.size()) {
  System.out.println(nimet.get(indeksi));
  indeksi = indeksi + 1;
}

System.out.println();
// 2. for-each toistolause (ei indeksiä)
for (String nimi: nimet) {
  System.out.println(nimi);
}
Esimerkkitulostus

Betty Jennings Betty Snyder Frances Spence Kay McNulty Marlyn Wescoff Ruth Lichterman

Betty Jennings Betty Snyder Frances Spence Kay McNulty Marlyn Wescoff Ruth Lichterman

:
Loading interface...
:
Loading interface...

Kirjaudu sisään nähdäksesi tehtävän.

Olioita listalla

Edellä lisäsimme listalle merkkijonoja. Merkkijonot ovat olioita, ja ei liene yllätys että listalla voi olla muunkinlaisia olioita. Tarkastellaan seuraavaksi listan ja olioiden yhteistoimintaa tarkemmin.

Oletetaan, että käytössämme on alla oleva henkilöä kuvaava luokka.

public class Henkilo {

  private String nimi;
  private int ika;
  private int paino;
  private int pituus;

  public Henkilo(String nimi) {
    this.nimi = nimi;
    this.ika = 0;
    this.paino = 0;
    this.pituus = 0;
  }

  // muita konstruktoreja ja metodeja

  public String getNimi() {
    return this.nimi;
  }

  public int getIka() {
    return this.ika;
  }

  public void vanhene() {
    this.ika = this.ika + 1;
  }

  public void setPituus(int uusiPituus) {
    this.pituus = uusiPituus;
  }

  public void setPaino(int uusiPaino) {
    this.paino = uusiPaino;
  }

  public double painoindeksi() {
    double pituusPerSata = this.pituus / 100.0;
    return this.paino / (pituusPerSata * pituusPerSata);
  }

  @Override
  public String toString() {
    return this.nimi + ", ikä " + this.ika + " vuotta";
  }
}

Olioiden käsittely listalla ei oikeastaan poikkea aiemmin näkemästämme listan käytöstä millään tavalla. Oleellista on vain listalle lisättävien olioiden tyypin määrittely listan luomisen yhteydessä.

Alla olevassa esimerkissä luodaan ensin Henkilo-tyyppisille olioille tarkoitettu lista, jonka jälkeen listalle lisätään henkilöolioita. Lopulta henkilöoliot tulostetaan yksitellen.

ArrayList<Henkilo> henkilot = new ArrayList<>();

// henkilöolio voidaan ensin luoda
Henkilo juhana = new Henkilo("Juhana");
// ja sitten lisätä se listalle
henkilot.add(juhana);

// henkilöolio voidaan myös lisätä listalle "samassa lauseessa"
henkilot.add(new Henkilo("Matti"));
henkilot.add(new Henkilo("Martin"));

for (Henkilo henkilo: henkilot) {
  System.out.println(henkilo);
}
Esimerkkitulostus

Juhana, ikä 0 vuotta Matti, ikä 0 vuotta Martin, ikä 0 vuotta

Aiemmin käyttämämme rakenne syötteiden lukemiseen on yhä varsin käytännöllinen.

Scanner lukija = new Scanner(System.in);
ArrayList<Henkilo> henkilot = new ArrayList<>();

while (true) {
  System.out.print("Kirjoita nimi, tyhjä lopettaa: ");
  String nimi = lukija.nextLine();
  if (nimi.isEmpty()) {
    break;
  }

  henkilot.add(new Henkilo(nimi));
}

System.out.println();
System.out.println("Henkilöitä yhteensä: " + henkilot.size());
System.out.println("Henkilöt: ");

for (Henkilo henkilo: henkilot) {
  System.out.println(henkilo);
}

Listalla olevia olioita voidaan myös tarkastella listan läpikäynnin yhteydessä. Alla olevassa esimerkissä tulostetaan vain täysi-ikäiset henkilöt.

// ..

for (Henkilo henkilo: henkilot) {
  if (henkilo.getIka() >= 18) {
    System.out.println(henkilo);
  }
}

Ikärajan voi kysyä myös käyttäjältä.

// ..
System.out.print("Mikä ikäraja? ");
int ikaraja = Integer.valueOf(lukija.nextLine());

for (Henkilo henkilo: henkilot) {
  if (henkilo.getIka() >= ikaraja) {
    System.out.println(henkilo);
  }
}
Loading
Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!