Osa 5

Pienet askeleet ohjelmien testaamiseen jatkuvat

Otimme kurssimateriaalin kolmannessa osassa alkuaskeleet ohjelmien automaattiseen testaamiseen. Kirjoitimme kurssimateriaalin apuvälineen kanssa tehtävänannot sekä testejä kahteen ohjelmaan.

Jatketaan nyt saman teeman parissa. Tällä kertaa, sen sijaan että testikoodi luodaan valintojen perusteella, kirjoitamme testikoodin itse.

Yksikkötestaus

Yksikkötestauksen idea on kirjoittaa ohjelman yksittäisille osille kuten yksittäiselle metodille automaattiset — eli suoritettavat — testit, ja tarkastaa testien avulla että metodi toimii halutulla tavalla. Yksikkötestausta varten on Javalle useita valmiita kirjastoja, joista tällä kurssilla käytämme JUnit-nimisen kirjaston neljättä versiota.

Käytämme yhä kolmannesta osasta tuttua harjoitusympäristöä. Tälläkin kertaa itse ohjelma on olemassa ja tehtävänäsi on kirjoittaa ohjelman tehtävänanto, testit sekä ohjelman toiminnallisuutta kuvaava avainsana.

Tällä kertaa työvälineessä ei ole valmiita laatikoita, joihin kirjoitat syötteet ja odotetut tulosteet, vaan pääset kirjoittamaan konkreettista testikoodia. JUnit-kirjastolla kirjoitettavat testit kirjoitetaan metodeina, joiden yläpuolella on aina @Test-annotaatio. Tämä @Test-annotaatio kertoo JUnit-kirjastolle, että kyseessä on suoritettava testi.

Testimetodit toteutetaan tyypillisesti siten, että testimetodissa käytetään testattavaa yksikköä — esimerkiksi metodia tai luokkaa — ja sitten testataan, että testattavan yksikön palauttama syöte on toivottu. Syötteen tarkastamiseen on tällä hetkellä käytössä kolme metodia, jotka ovat seuraavat:

 • assertEquals, joka saa kaksi parametria. Ensimmäisenä parametrina on odotettu arvo, ja toisena parametrina testattavan yksikön palauttama arvo. Metodi tuottaa JUnit-kirjaston ymmärtämän virheviestin mikäli arvot eivät ole samat eli testi ei mene läpi.
 • assertTrue, joka saa yhden boolean-tyyppisen parametrin. Mikäli parametrina saatu arvo ei ole true, metodi tuottaa JUnit-kirjastolle virheviestin, joka kertoo ettei testi mennyt läpi.
 • assertFalse, joka saa yhden boolean-tyyppisen parametrin. Mikäli parametrina saatu arvo ei ole false, metodi tuottaa JUnit-kirjastolle virheviestin, joka kertoo ettei testi mennyt läpi.

Testattavien luokkien nimi on työvälineessä toistaiseksi Submission.

Esimerkki

Oletetaan, että käytössämme on seuraava luokka Submission, joka sisältää listan merkkijonoja. Luokalla on metodit listan koon palauttamiseen, uuden arvon lisäämiseen listalle sekä viimeisimmän arvon poistamiseen listalta.

import java.util.ArrayList;

public class Submission {
  private ArrayList<String> merkkijonot;

  public Submission() {
    this.merkkijonot = new ArrayList<>();
  }

  public void lisaa(String mjono) {
    this.merkkijonot.lisaa(mjono);
  }

  public int koko() {
    return this.merkkijonot.size();
  }

  public String viimeisin() {
    if (this.koko() <= 0) {
      // mikäli listalla ei ole arvoja,
      // palautetaan null-viite
      return null;
    }

    return this.merkkijonot.remove(this.koko() - 1);
  }
}

Testit sijaitsevat erillisessä luokassa, jonka sijainnin opimme seitsemännessä osassa. Testiluokka sisältää metodeja, jotka testaavat luokan toimintaa. Jokaista metodia edeltää annotaatio @Test. Alla on neljä testimetodia, joista kukin testaa tiettyä yllä kuvatun Submission-luokan osaa.

@Test
public void lisaysKasvattaaKokoaYhdella() {
  Submission s = new Submission();
  s.lisaa("hei");
  assertEquals(1, s.koko());
}

@Test
public void lisaysKasvattaaKokoa() {
  Submission s = new Submission();
  s.lisaa("hei");
  s.lisaa("maailma");
  assertEquals(2, s.koko());
}

@Test
public void viimeisinPalauttaaViimeksiLisatyn() {
  Submission s = new Submission();
  s.lisaa("hei");
  assertEquals("hei", s.viimeisin());
}

@Test
public void viimeisinPoistaaArvonListalta() {
  Submission s = new Submission();
  s.lisaa("hei");
  String palautus = s.viimeisin();
  assertEquals(0, s.koko());
}

Teemme seitsemännessä osassa kokonaisen ohjelman ns. testivetoisesti. Harjoitellaan toistaiseksi yhä vain testien kirjoittamista.

Metodin testaaminen

Alla olevassa tehtävänannossa on annettu luokka Submission, jossa on ohjelman suorituksen aloittava pääohjelmametodi main. Tässä tehtävässä tehtävänäsi on keskittyä luokassa olevaan luokkametodiin 'vertaile`.

Kirjoita vähintään kolme testimetodia, jotka testaavat metodin vertaile toimintaa. Kirjoita testimetodien lisäksi tehtävänanto, joka ohjaisi käyttäjää tuottamaan lähdekoodissa näkyvän ohjelman, sekä vähintään yksi tägi eli avainsana, joka kuvaa ohjelman ja testien toimintaa.

Alla on annettu esimerkki luokkametodin testaamisesta.

@Test
public void lukuEiNollaKunLisattyYksi() {
  String tulos = Submission.vertaile(8, "Leevi", 2);
  assertEquals("Olet vanhempi kuin Leevi", tulos);
}
Loading...

Luokasta tehtävän olion testaaminen

Seuraavassa tarkoituksenasi on testata luokasta luotavaa oliota. Kirjoita ensin luokan luomiseen ohjeistava tehtävänanto, eli teksti, joka ohjaa ohjelmoijaa luomaan alla näkyvän Submission-nimisen luokan. Keksi ja kirjoita tämän jälkeen vähintään kolme yksikkötestiä, joilla testaat luokan toimintaa. Yritä testata luokkaa mahdollisimman kattavasti, mutta kuitenkin niin, että kukin testimetodi testaa vain yhtä asiaa. Kirjoita lopulta ohjelmalle ainakin yksi tägi eli avainsana, jolla kuvaat ohjelmaa ja sen testejä.

Edellä kuvatut testimetodit assertEquals, assertTrue ja assertFalse ovat tässäkin käytössäsi.

Alla annettuna kaksi testimetodia, jotka demonstroivat luokasta luotavan olion testaamista.

@Test
public void lukuEiNollaKunLisattyYksi() {
  Submission s = new Submission();
  s.lisaa(1);
  assertFalse(s.annaLuku() == 0);
}

@Test
public void lukuNollaKunLisattyYksiJaMiinusYksi() {
  Submission s = new Submission();
  s.lisaa(1);
  s.lisaa(-1);
  assertEquals(0, s.annaLuku());
}
Loading...
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!