Osa 6

Käyttöliittymän ja sovelluslogiikan eriyttäminen

Suurin syy käyttöliittymän ja sovelluslogiikan eriyttämiseen on ohjelman ylläpidettävyyden ja ymmärrettävyyden lisääminen. Sovelluslogiikan eri osa-alueet ovat ideaalitilanteessa käyttöliittymäriippumattomia, jolloin niitä voidaan parannella ilman käyttöliittymään koskemista. Vastaavasti osia voidaan siirtää sovelluksesta toiseen, jolloin käyttöliittymä on esimerkiksi vaihdettavissa tekstikäyttöliittymästä graafiseen käyttöliittymään.

Edellä kuvattu tilanne vaatii kuitenkin sen, että ohjelman komponenttien tarjoamat rajapinnat eli metodit ja niiden parametrit on selkeästi määritelty.

Otetaan seuraavaksi ensiaskeleet käyttöliittymän ja sovelluslogiikan eriyttämiseen.

Tehdään ohjelma, joka kysyy käyttäjältä koepisteitä, muuntaa ne arvosanoiksi, ja lopulta tulostaa kurssin arvosanajakauman tähtinä. Ohjelma lopettaa lukemisen kun käyttäjä syöttää tyhjän merkkijonon. Ohjelman käyttö näyttää seuraavalta:

Esimerkkitulostus

Syötä koepisteet: 91 Syötä koepisteet: 98 Syötä koepisteet: 103 Epäkelpo luku. Syötä koepisteet: 90 Syötä koepisteet: 89 Syötä koepisteet: 89 Syötä koepisteet: 88 Syötä koepisteet: 72 Syötä koepisteet: 54 Syötä koepisteet: 55 Syötä koepisteet: 51 Syötä koepisteet: 49 Syötä koepisteet: 48 Syötä koepisteet:

5: *** 4: *** 3: * 2: 1: *** 0: **

Kuten kaikki ohjelmat, myös tämän ohjelman voisi kirjoittaa yhtenä kokonaisuutena mainiin. Eräs mahdollinen toteutus on seuraavanlainen.

import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);

    HashMap<Integer, Integer> arvosanat = new HashMap<>();

    while (true) {
      System.out.print("Syötä koepisteet: ");
      String luettu = lukija.nextLine();
      if (luettu.equals("")) {
        break;
      }

      int pisteet = Integer.valueOf(luettu);

      if (pisteet < 0 || pisteet > 100) {
        System.out.println("Epäkelpo luku.");
        continue;
      }

      int arvosana = 0;
      if (pisteet < 50) {
        arvosana = 0;
      } else if (pisteet < 60) {
        arvosana = 1;
      } else if (pisteet < 70) {
        arvosana = 2;
      } else if (pisteet < 80) {
        arvosana = 3;
      } else if (pisteet < 90) {
        arvosana = 4;
      } else {
        arvosana = 5;
      }

      int lkm = arvosanat.getOrDefault(arvosana, 0);
      arvosanat.put(arvosana, lkm + 1);
    }

    System.out.println("");
    int arvosana = 5;
    while (arvosana >= 0) {
      int tahtia = arvosanat.getOrDefault(arvosana, 0);
      System.out.print(arvosana + ": ");
      while (tahtia > 0) {
        System.out.print("*");
        tahtia--;
      }
      System.out.println("");

      arvosana = arvosana - 1;
    }
  }
}

Pilkotaan ohjelma pienempiin osiin. Ohjelman pilkkominen tapahtuu tunnistamalla ohjelmasta vastuualueita. Arvosanojen kirjanpito, mukaanlukien pisteiden muunnos arvosanoiksi, voisi olla erillisen luokan vastuulla. Tämän lisäksi käyttöliittymälle voidaan luoda oma luokkansa.

Sovelluslogiikka

Sovelluslogiikka sisältää ohjelman toiminnan kannalta oleelliset osat kuten tiedon säilöntätoiminnallisuuden. Edellisestä esimerkistä voidaan tunnistaa arvosanojen säilömiseen tarvittava toiminnallisuus. Eriytetään esimerkin ohjelmasta luokka Arvosanarekisteri, jonka vastuulle tulee kirjanpito arvosanojen lukumääristä. Arvosanarekisteriin voidaan lisätä arvosana pisteiden perusteella, jonka lisäksi arvosanarekisteristä voi kysyä kuinka moni on saanut tietyn arvosanan.

Luokka voi näyttää esimerkiksi seuraavalta.

import java.util.HashMap;

public class Arvosanarekisteri {

  private HashMap<Integer, Integer> arvosanat;

  public Arvosanarekisteri() {
    this.arvosanat = new HashMap<>();
  }

  public void lisaaArvosanaPisteidenPerusteella(int pisteet) {
    int arvosana = pisteetArvosanaksi(pisteet);

    int lkm = this.arvosanat.getOrDefault(arvosana, 0);
    this.arvosanat.put(arvosana, lkm + 1);
  }

  public int montakoSaanutArvosanan(int arvosana) {
    return this.arvosanat.getOrDefault(arvosana, 0);
  }

  public static int pisteetArvosanaksi(int pisteet) {

    int arvosana = 0;
    if (pisteet < 50) {
      arvosana = 0;
    } else if (pisteet < 60) {
      arvosana = 1;
    } else if (pisteet < 70) {
      arvosana = 2;
    } else if (pisteet < 80) {
      arvosana = 3;
    } else if (pisteet < 90) {
      arvosana = 4;
    } else {
      arvosana = 5;
    }

    return arvosana;
  }
}

Kun arvosanarekisteri on eriytetty omaksi luokakseen, voidaan siihen liittyvä toiminnallisuus poistaa pääohjelmastamme. Pääohjelman muoto on nyt seuraavanlainen.

import java.util.HashMap;
import java.util.Scanner;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);

    Arvosanarekisteri rekisteri = new Arvosanarekisteri();

    while (true) {
      System.out.print("Syötä koepisteet: ");
      String luettu = lukija.nextLine();
      if (luettu.equals("")) {
        break;
      }

      int pisteet = Integer.valueOf(luettu);

      if (pisteet < 0 || pisteet > 100) {
        System.out.println("Epäkelpo luku.");
        continue;
      }

      rekisteri.lisaaArvosanaPisteidenPerusteella(pisteet);
    }

    System.out.println("");
    int arvosana = 5;
    while (arvosana >= 0) {
      int tahtia = rekisteri.montakoSaanutArvosanan(arvosana);
      System.out.print(arvosana + ": ");
      while (tahtia > 0) {
        System.out.print("*");
        tahtia--;
      }
      System.out.println("");

      arvosana = arvosana - 1;
    }
  }
}

Sovelluslogiikan eriyttämisestä tulee merkittävä hyöty ohjelman ylläpidettävyyden kannalta. Koska sovelluslogiikka — tässä Arvosanarekisteri — on erillinen luokka, voidaan sitä testata ohjelmasta erikseen. Arvosanarekisterin testaaminen ei siis vaadi käyttöliittymän käynnistämistä, vaan rekisterin toiminnallisuutta voi kokeilla täysin erillään käyttöliittymästä. Luokan Arvosanarekisteri voisi halutessaan kopioida myös muihin ohjelmiinsa.

Käyttöliittymä

Käyttöliittymä on tyypillisesti sovelluskohtainen. Luodaan luokka Kayttoliittyma ja eriytetään se pääohjelmasta. Käyttöliittymälle annetaan parametrina arvosanarekisteri, jota käytetään arvosanojen säilömiseen, ja Scanner-olion, jota käytetään syötteen lukemiseen.

Kun käytössämme on käyttöliittymä, muodostuu ohjelman käynnistävästä pääohjelmasta hyvin selkeä.

import java.util.Scanner;

public class Ohjelma {

  public static void main(String[] args) {
    Scanner lukija = new Scanner(System.in);

    Arvosanarekisteri rekisteri = new Arvosanarekisteri();

    Kayttoliittyma kali = new Kayttoliittyma(rekisteri, lukija);
    kali.kaynnista();
  }
}

Tarkastellaan käyttöliittymän toteutusta. Käyttöliittymässä on oleellisesti kaksi osaa: pisteiden lukeminen sekä arvosanajakauman tulostaminen.

import java.util.Scanner;

public class Kayttoliittyma {

  private Arvosanarekisteri rekisteri;
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Arvosanarekisteri rekisteri, Scanner lukija) {
    this.rekisteri = rekisteri;
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {
    lueKoepisteet();
    System.out.println("");
    tulostaArvosanajakauma();
  }

  public void lueKoepisteet() {
  }

  public void tulostaArvosanajakauma() {
  }
}

Voimme kopioida koepisteiden lukemisen sekä arvosanajakauman tulostamisen lähes suoraan aiemmasta pääohjelmastamme. Alla olevassa ohjelmassa osat on kopioitu aiemmasta pääohjelmasta, jonka lisäksi tähtien tulostukseen on luotu erillinen metodi — tämä selkiyttää arvosanojen tulostamiseen käytettävää metodia.

import java.util.Scanner;

public class Kayttoliittyma {

  private Arvosanarekisteri rekisteri;
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Arvosanarekisteri rekisteri, Scanner lukija) {
    this.rekisteri = rekisteri;
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {
    lueKoepisteet();
    System.out.println("");
    tulostaArvosanajakauma();
  }

  public void lueKoepisteet() {
    while (true) {
      System.out.print("Syötä koepisteet: ");
      String luettu = lukija.nextLine();
      if (luettu.equals("")) {
        break;
      }

      int pisteet = Integer.valueOf(luettu);

      if (pisteet < 0 || pisteet > 100) {
        System.out.println("Epäkelpo luku.");
        continue;
      }

      this.rekisteri.lisaaArvosanaPisteidenPerusteella (pisteet);
    }
  }

  public void tulostaArvosanajakauma() {
    int arvosana = 5;
    while (arvosana >= 0) {
      int tahtia = rekisteri.montakoSaanutArvosanan(arvosana);
      System.out.print(arvosana + ": ");
      tulostaTahtia(tahtia);
      System.out.println("");

      arvosana = arvosana - 1;
    }
  }

  public static void tulostaTahtia(int tahtia) {
    while (tahtia > 0) {
      System.out.print("*");
      tahtia--;
    }
  }
}
Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!