Osa 6

Ongelmasta kokonaisuuteen ja takaisin osiin

Tarkastellaan erään ohjelman rakennusprosessia sekä tutustutaan sovelluksen vastuualueiden erottamiseen toisistaan. Ohjelma kysyy käyttäjältä sanoja kunnes käyttäjä syöttää saman sanan uudestaan. Ohjelma käyttää listaa sanojen tallentamiseen.

Esimerkkitulostus

Anna sana: porkkana Anna sana: selleri Anna sana: nauris Anna sana: lanttu Anna sana: selleri Annoit saman sanan uudestaan!

Rakennetaan ohjelma osissa. Eräs haasteista on se, että on vaikea päättää miten lähestyä tehtävää, eli miten ongelma tulisi jäsentää osaongelmiksi, ja mistä osaongelmasta kannattaisi aloittaa. Yhtä oikeaa vastausta ei ole — joskus on hyvä lähteä pohtimaan ongelmaan liittyviä käsitteitä ja niiden yhteyksiä, joskus taas ohjelman tarjoamaa käyttöliittymää.

Käyttöliittymän hahmottelu voisi lähteä liikenteeseen luokasta Kayttoliittyma. Käyttöliittymä käyttää Scanner-oliota, jonka sille voi antaa. Tämän lisäksi käyttöliittymällä on käynnistämiseen tarkoitettu metodi.

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {
    // tehdään jotain
  }
}

Käyttöliittymän luominen ja käynnistäminen onnistuu seuraavasti.

public static void main(String[] args) {
  Scanner lukija = new Scanner(System.in);
  Kayttoliittyma kayttoliittyma = new Kayttoliittyma(lukija);
  kayttoliittyma.kaynnista();
}

Toisto ja lopetus

Ohjelmassa on (ainakin) kaksi "aliongelmaa". Ensimmäinen on sanojen toistuva lukeminen käyttäjältä kunnes tietty ehto toteutuu. Tämä voitaisiin hahmotella seuraavaan tapaan.

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {

    while (true) {
      System.out.print("Anna sana: ");
      String sana = lukija.nextLine();

      if (*pitää lopettaa*) {
        break;
      }

    }

    System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");
  }
}

Sanojen kysely jatkuu kunnes käyttäjä syöttää jo aiemmin syötetyn sanan. Täydennetään ohjelmaa siten, että se tarkastaa onko sana jo syötetty. Vielä ei tiedetä miten toiminnallisuus kannattaisi tehdä, joten tehdään siitä vasta runko.

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {

    while (true) {
      System.out.print("Anna sana: ");
      String sana = lukija.nextLine();

      if (onJoSyotetty(sana)) {
        break;
      }

    }

    System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");
  }

  public boolean onJoSyotetty(String sana) {
    // tänne jotain

    return false;
  }
}

Ohjelmaa on hyvä testata koko ajan, joten tehdään metodista kokeiluversio:

public boolean onJoSyotetty(String sana) {
  if (sana.equals("loppu")) {
    return true;
  }

  return false;
}

Nyt toisto jatkuu niin kauan kunnes syötteenä on sana loppu:

Esimerkkitulostus

Anna sana: porkkana Anna sana: selleri Anna sana: nauris Anna sana: lanttu Anna sana: loppu Annoit saman sanan uudestaan!

Ohjelma ei toimi vielä kokonaisuudessaan, mutta ensimmäinen osaongelma eli ohjelman pysäyttäminen kunnes tietty ehto toteutuu on saatu toimimaan.

Oleellisten tietojen tallentaminen

Toinen osaongelma on aiemmin syötettyjen sanojen muistaminen. Lista sopii mainiosti tähän tarkoitukseen.

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;
  private ArrayList<String> aiemmatSanat;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
    this.aiemmatSanat = new ArrayList<String>();
  }

  //...
}

Kun uusi sana syötetään, on se lisättävä syötettyjen sanojen joukkoon. Tämä tapahtuu lisäämällä while-silmukkaan listan sisältöä päivittävä rivi:

while (true) {
  System.out.print("Anna sana: ");
  String sana = lukija.nextLine();

  if (onJoSyotetty(sana)) {
    break;
  }

  // lisätään uusi sana aiempien sanojen listaan
  this.aiemmatSanat.add(sana);
}

Kayttoliittyma näyttää kokonaisuudessaan seuraavalta.

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;
  private ArrayList<String> aiemmatSanat;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
    this.aiemmatSanat = new ArrayList<String>();
  }

  public void kaynnista() {

    while (true) {
      System.out.print("Anna sana: ");
      String sana = lukija.nextLine();

      if (onJoSyotetty(sana)) {
        break;
      }

      // lisätään uusi sana aiempien sanojen listaan
      this.aiemmatSanat.add(sana);
    }

    System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");
  }

  public boolean onJoSyotetty(String sana) {
    if (sana.equals("loppu")) {
      return true;
    }

    return false;
  }
}

Jälleen kannattaa testata, että ohjelma toimii edelleen. Voi olla hyödyksi esimerkiksi lisätä kaynnista-metodin loppuun testitulostus, joka varmistaa että syötetyt sanat todella menivät listaan.

// testitulostus joka varmistaa että kaikki toimii edelleen
for(String sana: this.aiemmatSanat) {
  System.out.println(sana);
}

Osaongelmien ratkaisujen yhdistäminen

Muokataan vielä äsken tekemämme metodi onJoSyotetty tutkimaan onko kysytty sana jo syötettyjen joukossa, eli listassa.

public boolean onJoSyotetty(String sana) {
  return this.aiemmatSanat.contains(sana);
}

Nyt sovellus toimii kutakuinkin halutusti.

Oliot luonnollisena osana ongelmanratkaisua

Rakensimme äsken ratkaisun ongelmaan, missä luetaan käyttäjältä sanoja, kunnes käyttäjä antaa saman sanan uudestaan. Syöte ohjelmalle oli esimerkiksi seuraavanlainen.

Esimerkkitulostus

Anna sana: porkkana Anna sana: selleri Anna sana: nauris Anna sana: lanttu Anna sana: selleri Annoit saman sanan uudestaan!

Päädyimme ratkaisuun

public class Kayttoliittyma {
  private Scanner lukija;
  private ArrayList<String> aiemmatSanat;

  public Kayttoliittyma(Scanner lukija) {
    this.lukija = lukija;
    this.aiemmatSanat = new ArrayList<String>();
  }

  public void kaynnista() {

    while (true) {
      System.out.print("Anna sana: ");
      String sana = lukija.nextLine();

      if (onJoSyotetty(sana)) {
        break;
      }

      // lisätään uusi sana aiempien sanojen listaan
      aiemmatSanat.add(sana);
    }

    System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");
  }

  public boolean onJoSyotetty(String sana) {
    return this.aiemmatSanat.contains(sana);
  }
}

Ohjelman käyttämä apumuuttuja lista aiemmatSanat on yksityiskohta käyttöliittymän kannalta. Käyttöliittymän kannaltahan on oleellista, että muistetaan niiden sanojen joukko jotka on nähty jo aiemmin. Sanojen joukko on selkeä erillinen "käsite", tai abstraktio. Tälläiset selkeät käsitteet ovat potentiaalisia olioita; kun koodissa huomataan "käsite" voi sen eristämistä erilliseksi luokaksi harkita.

Sanajoukko

Tehdään luokka Sanajoukko, jonka käyttöönoton jälkeen käyttöliittymän metodi kaynnista on seuraavanlainen:

while (true) {
  String sana = lukija.nextLine();

  if (aiemmatSanat.sisaltaa(sana)) {
    break;
  }

  aiemmatSanat.lisaa(sana);
}

System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");

Käyttöliittymän kannalta Sanajoukolla kannattaisi siis olla metodit boolean sisaltaa(String sana) jolla tarkastetaan sisältyykö annettu sana jo sanajoukkoon ja void lisaa(String sana) jolla annettu sana lisätään joukkoon.

Huomaamme, että näin kirjoitettuna käyttöliittymän luettavuus on huomattavasti parempi.

Luokan Sanajoukko runko näyttää seuraavanlaiselta:

public class Sanajoukko {
  // oliomuuttuja(t)

  public Sanajoukko() {
    // konstruktori
  }

  public boolean sisaltaa(String sana) {
    // sisältää-metodin toteutus
    return false;
  }

  public void lisaa(String sana) {
    // lisaa-metodin toteutus
  }
}

Toteutus aiemmasta ratkaisusta

Voimme toteuttaa sanajoukon siirtämällä aiemman ratkaisumme listan sanajoukon oliomuuttujaksi:

import java.util.ArrayList;

public class Sanajoukko {
  private ArrayList<String> sanat;

  public Sanajoukko() {
    this.sanat = new ArrayList<>();
  }

  public void lisaa(String sana) {
    this.sanat.add(sana);
  }

  public boolean sisaltaa(String sana) {
    return this.sanat.contains(sana);
  }
}

Ratkaisu on nyt melko elegantti. Erillinen käsite on saatu erotettua ja käyttöliittymä näyttää siistiltä. Kaikki "likaiset yksityiskohdat" on saatu siivottua eli kapseloitua olion sisälle.

Muokataan käyttöliittymää niin, että se käyttää Sanajoukkoa. Sanajoukko annetaan käyttöliittymälle samalla tavalla parametrina kuin Scanner.

public class Kayttoliittyma {
  private Sanajoukko sanajoukko;
  private Scanner lukija;

  public Kayttoliittyma(Sanajoukko sanajoukko, Scanner lukija) {
    this.sanajoukko = sanajoukko;
    this.lukija = lukija;
  }

  public void kaynnista() {

    while (true) {
      System.out.print("Anna sana: ");
      String sana = lukija.nextLine();

      if (this.sanajoukko.sisaltaa(sana)) {
        break;
      }

      this.sanajoukko.lisaa(sana);
    }

    System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");
  }
}

Ohjelman käynnistäminen tapahtuu nyt seuraavasti:

public static void main(String[] args) {
  Scanner lukija = new Scanner(System.in);
  Sanajoukko joukko = new Sanajoukko();

  Kayttoliittyma kayttoliittyma = new Kayttoliittyma(joukko, lukija);
  kayttoliittyma.kaynnista();
}

Luokan sisäisen toteutuksen muuttaminen

Olemme päätyneet tilanteeseen missä Sanajoukko ainoastaan "kapseloi" ArrayList:in. Onko tässä järkeä? Kenties. Voimme nimittäin halutessamme tehdä Sanajoukolle muitakin muutoksia. Ennen pitkään saatamme esim. huomata, että sanajoukko pitää tallentaa tiedostoon. Jos tekisimme nämä muutokset Sanajoukkoon muuttamatta käyttöliittymän käyttävien metodien nimiä, ei käyttöliittymää tarvitsisi muuttaa mitenkään.

Oleellista on tässä se, että Sanajoukko-luokkaan tehdyt sisäiset muutokset eivät vaikuta luokkaan Käyttöliittymä. Tämä johtuu siitä, että käyttöliittymä käyttää sanajoukkoa sen tarjoamien metodien — eli julkisten rajapintojen — kautta.

Uusien toiminnallisuuksien toteuttaminen: palindromit

Voi olla, että jatkossa ohjelmaa halutaan laajentaa siten, että Sanajoukko-luokan olisi osattava uusia asiota. Jos ohjelmassa haluttaisiin esimerkiksi tietää kuinka moni syötetyistä sanoista oli palindromi, voidaan sanajoukkoa laajentaa metodilla palindromeja.

public void kaynnista() {

  while (true) {
    System.out.print("Anna sana: ");
    String sana = lukija.nextLine();

    if (this.sanajoukko.sisaltaa(sana)) {
      break;
    }

    this.sanajoukko.lisaa(sana);
  }

  System.out.println("Annoit saman sanan uudestaan!");
  System.out.println("Sanoistasi " + this.sanajoukko.palindromeja() + " oli palindromeja");
}

Käyttöliittymä säilyy siistinä ja palindromien laskeminen jää Sanajoukko-olion huoleksi. Metodin toteutus voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen.

import java.util.ArrayList;

public class Sanajoukko {
  private ArrayList<String> sanat;

  public Sanajoukko() {
    this.sanat = new ArrayList<>();
  }

  public boolean sisaltaa(String sana) {
    return this.sanat.contains(sana);
  }

  public void lisaa(String sana) {
    this.sanat.add(sana);
  }

  public int palindromeja() {
    int lukumaara = 0;

    for (String sana: this.sanat) {
      if (onPalindromi(sana)) {
        lukumaara++;
      }
    }

    return lukumaara;
  }

  public boolean onPalindromi(String sana) {
    int loppu = sana.length() - 1;

    int i = 0;
    while (i < sana.length() / 2) {
      // metodi charAt palauttaa annetussa indeksissä olevan merkin
      // alkeistyyppisenä char-muuttujana
      if(sana.charAt(i) != sana.charAt(loppu - i)) {
        return false;
      }

      i++;
    }

    return true;
  }
}

Metodissa palindromeja käytetään apumetodia onPalindromi, joka tarkastaa onko sille parametrina annettu sana palindromi.

Uusiokäyttö

Kun ohjelmakoodin käsitteet on eriytetty omiksi luokikseen, voi niitä uusiokäyttää helposti muissa projekteissa. Esimerkiksi luokkaa Sanajoukko voisi käyttää yhtä hyvin graafisesta käyttöliittymästä, ja se voisi myös olla osa kännykässä olevaa sovellusta. Tämän lisäksi ohjelman toiminnan testaaminen on huomattavasti helpompaa silloin kun ohjelma on jaettu erillisiin käsitteisiin, joita kutakin voi käyttää myös omana itsenäisenä yksikkönään.

Neuvoja ohjelmointiin

Yllä kuvatussa laajemmassa esimerkissä noudatettiin seuraavia neuvoja.

 • Etene pieni askel kerrallaan

  • Yritä pilkkoa ongelma osaongelmiin ja ratkaise vain yksi osaongelma kerrallaan
  • Testaa aina että ohjelma on etenemässä oikeaan suuntaan eli että osaongelman ratkaisu meni oikein
  • Tunnista ehdot, minkä tapauksessa ohjelman tulee toimia eri tavalla. Esimerkiksi yllä tarkistus, jolla katsotaan onko sana jo syötetty, johtaa erilaiseen toiminnallisuuden.
 • Kirjoita mahdollisimman "siistiä" koodia

  • sisennä koodi
  • käytä kuvaavia muuttujien ja metodien nimiä
  • älä tee liian pitkiä metodeja, edes mainia
  • tee yhdessä metodissa vaan yksi asia
  • poista koodistasi kaikki copy-paste
  • korvaa koodisi "huonot" ja epäsiistit osat siistillä koodilla
 • Astu tarvittaessa askel taaksepäin ja mieti kokonaisuutta. Jos ohjelma ei toimi, voi olla hyvä idea palata aiemmin toimineeseen tilaan. Käänteisesti voidaan sanoa, että rikkinäinen ohjelma korjaantuu harvemmin lisäämällä siihen lisää koodia.

Ohjelmoijat noudattavat näitä käytänteitä sen takia että ohjelmointi olisi helpompaa. Käytänteiden noudattaminen tekee myös ohjelmien lukemisesta, ylläpitämisestä ja muokkaamisesta helpompaa muille.

Loading
Pääsit aliluvun loppuun! Jatka tästä seuraavaan osaan:

Muistathan tarkistaa pistetilanteesi materiaalin oikeassa alareunassa olevasta pallosta!